menulogo hånd i hånd med tekst
Redningskransens leder, Carina Ravnsholm, drøfter arbejdsopgaven med kommunen og aftaler herefter de overordnede mål, hvilken konsulent skal varetage opgaven samt pris.

Lederen af Redningskransen, eller den pædagogiske/socialfaglige konsulent, er altid mellemled til kommunen og deltager ved opfølgninger, holder månedlige møder med medarbejderen omkring behandlingsplanen og medvirker herved til at sikre kvalitet i arbejdet.
Logo

Samvær


Timepris: 600 kr. i hverdage og på lørdage.

1. time hverdage kr. 850,00
(ved samværstid over 3 timer bortfalder den forhøjede takst på den 1. time)

Timepris: 750 kr. på søn- og helligdage.

Marte Meo: Som ovenstående.
Derudover beregnes der for rapport.

Logo

Supervision til plejefamilier


Timepris: 600 kr. i hverdage og på lørdage.

1. time hverdage kr. 850,00
(ved samværstid over 3 timer bortfalder den forhøjede takst på den 1. time)

Timepris: 750 kr. på søn- og helligdage.

Køretid afregnes efter timepris. Kørsel beregnes efter statens højeste takst.

Logo

Familievejledning


Timepris: 600 kr. i hverdage og på lørdage.

1. time hverdage kr. 850,00
(ved samværstid over 3 timer bortfalder den forhøjede takst på den 1. time)

Timepris: 750 kr. på søn- og helligdage. Marte Meo: Som ovenstående

Derudover beregnes der for rapport.

Logo

§54 støtteperson


Timepris: 450 kr.
Pris er inkl. kørsel.

Logo

DISC Profil
Pris i alt: kr. 3.595,00

Logo

Quick - Mentor


Pris ialt kr. 4400

10 samtaler af 440 kr - 1 samtale pr. uge i 10 uger.

Prisen er inklusiv kørsel til borgers hjemadresse.

Logo

Mentor (ung/voksen)


Timepris: 440 kr.

Prisen er inklusiv rapport hver 3. måned og kørsel til borgers hjemadresse.