menulogo hånd i hånd med tekst
Redningskransens leder, Karina Tylak, drøfter arbejdsopgaven med kommunen og aftaler herefter de overordnede mål, hvilken konsulent skal varetage opgaven samt pris.

Lederen af Redningskransen, eller den pædagogiske/socialfaglige konsulent, er altid mellemled til kommunen og deltager ved opfølgninger, holder månedlige møder med medarbejderen omkring behandlingsplanen og medvirker herved til at sikre kvalitet i arbejdet.
Logo

Samvær


Timepris: 575 kr. i hverdage.
Timepris: 650 kr. i weekenden
Timepris: 750 kr. på helligdage
Marte Meo: Som ovenstående

Derudover beregnes der for kørsel, rapportskrivning efter aftale med den respektive sagsbehandler og efter sagens karaktér. Kørsel med borgeren beregnes efter statens højeste takst.

Logo

Supervision til plejefamilier


Timepris: 575 kr. i hverdage
Timepris: 650 kr. i weekenden
Timepris: 750 kr. på helligdage

Køretid afregnes efter timepris. Kørsel beregnes efter statens højeste takst.

Logo

§54 støtteperson


Timepris: 450 kr.
Pris er inkl. kørsel.

Logo

Familievejledning


Timepris: 575 kr. i hverdage.
Marte Meo: Som ovenstående

Derudover beregnes der for rapportskrivning efter aftale med den respektive sagsbehandler og sagens karaktér.

Logo

UNG – Tovholder


Kontaktperson / Mentor / Jobkonsulent


Timepris: 425 kr. eller en fast pris pr. måned.
Prisen er inklusiv kørsel og udgifter med den unge i form af relevante aktiviteter.

Logo

VOKSEN – Tovholder


Bostøtte / Mentor / Jobkonsulent


Timepris: 425 kr. eller en fast pris pr. måned. Prisen er inklusiv kørsel til borgers hjemadresse.

Logo

Mentor (ung/voksen)


Timepris: 425 kr.

Prisen er inklusiv rapport hver 3. måned og kørsel til borgers hjemadresse.

Logo

Jobkonsulent


Timepris: 425 kr. eller en fast pris pr. måned.

Prisen er inklusiv kørsel til borgers hjemadresse.