menulogo hånd i hånd med tekst

Det skal understreges, at nedenstående alene er fiktive og tilfældigt udvalgte, konstruerede cases alene fremhævet med det
formål at illustrere Extended DISC’s beskæftigelsesfremmende muligheder.

Case 1
SYGEDAGPENGE

Case 2
JOBAFKLARINGSFORLØB

Case 3
RESSOURCEFORLØB